Tävling

Tävlingsbidragen

Månadens bästa uppladdade presentation vinner ett ex av Jonas Linderoths nya bok "Lärarens återkomst".

I debattboken Lärarens återkomst ger pedagogikprofessorn och spelforskaren Jonas Linderoth upprättelse till den svenska lärarkåren. De lärare som tror på att undervisa har under lång tid demoniserats av politiker, skolforskare, fackförbund och lärarutbildare. Detta menar författaren är en av orsakerna till Sveriges lärarbrist och en delförklaring till svensk skolas stora problem. Idéer om att elever lär sig bäst när de söker kunskap på egen hand, att man inte bör dela in skolan i olika ämnen och att all kunskap endast är konstruktioner har skadat läraryrkets själva kärna. Denna konstruktivistiskt inspirerade pedagogik berövar elever rätten till en god utbildning.

jonas-linderoth

Tävlingen pågår fram till 20:e november.

Ladda upp genom att dela en Googlepresentation till gotdswe@gmail.com eller genom att ladda upp en PowerPoint här.

(Om du laddar upp en PowerPoint via formuläret, skriv din e-post i rutan för "Your name")